top of page

Group

Public·76 members

Nơi này của Bến Tre nông dân rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường

Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay. Phổ quát hội viên trong chi hội thu nhập hai - 3 tỷ đồng/năm trong khoảng kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội è Văn Kha, thị trấn Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, thức giấc Bến Tre.Anh è cổ Văn Kha chăm nom kiểng mai vàng tại ấp Phú Hội, phường Vĩnh Thành, quận Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Thành công ban đầu

Năm 2009 cách trồng mai phôi, khi mới có mặt trên thị trường, “Tổ liên kết cung cấp mai vàng” chỉ mang 16 thành viên (mỗi hộ là một thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, có 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ tăng lên 33 thành viên, trong đó với 10 thành viên thoát nghèo vững bền. Diện tích phân phối đạt 22 ngàn mét vuông, sản lượng trên 17 nghìn sản phẩm/năm.

Năm 2016, “Tổ liên kết phân phối mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này sở hữu tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, sở hữu 43 thành viên. Diện tích cung ứng nâng cao lên sắp 45 ngàn mét vuông.

Ông nai lưng Văn Kha - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội phấn khởi: “Chúng tôi đang có mặt trên thị trường cho chi hội, đặt hết máu nóng vào nghề sản xuất kiểng mai vàng.

Qua ấy, ngày càng đa dạng khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nhãn hàng kiểng mai vàng của chi hội ngày càng lớn mạnh bền vững. Thu nhập trong khoảng kiểng mai vàng của 43 thành viên cũng tăng lên. Kế bên cung cấp kiểng mai tàn, hội viên trong chi hội còn sản xuất mai ghép”.Xem thêm: bán phôi mai vàng


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page