top of page

Group

Public·67 members

Curs 11.01 Contract


Achiziție directă produse- 5 Loturi: Lot 1- Materiale și echipamente bibliotecă școlară, Lot 2- Tablete (materiale curs), Lot 3- Materiale consumabile/birotică pentu echipa de implementare, Lot 4- Pachet materiale curs, Lot 5- Pachet materiale didactice profesori 12.09.2022.




curs 11.01 Contract



Pentru dobânzile calculate şi achitate începând cu 1.01.2021 se va percepe impozit pe venit, în conformitate cu prevederile contractelor de depozit, încheiate cu persoanele fizice rezidente şi cu Codul Fiscal al RM.


Simulările au fost făcute pentru situația în care contractul de închiriere s-a derulat pe parcursul unui an. Dacă, de exemplu, contractul este semnat pe 1 iulie sau 1 septembrie, calcul se face în funcție de numărul de luni în care ai obținut venituri și poți face o simulare aici, pe website-ul ANAF.


Semnarea unui contract de închiriere, chiar dacă atrage după sine plata unui impozit, te protejează în relația cu chiriașul. Astfel, ai garanția că îți poți verifica locuința în termenii agreați cu acesta și ai siguranța că îți va plăti chiria și utilitățile. Pentru că în caz contrar, în baza contract de închiriere legalizat, îți poți recupera banii în instanță.


În plus, atunci când vrei să faci plăți din acest cont, inclusiv pentru impozitul pe chirie, în lei sau altă monedă, vei beneficia de rata medie de schimb. Adică de un curs foarte avantajos. Ca să te convingi îl poți verifica din surse independente ca Google sau Xe.com.


La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.


La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus cerere pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu.


10) In cazul peroanelor juridice-fisa mijlocului fix cu numarul de inventar si acte doveditoare care sa confirme ca societatea in cauza a executat din fonduri proprii constructia(situatii de lucrari, devize, procese verbale de receptie, deschidere de finantare, sentinte civile etc.)/acte de preluare a constructiei(proces verbal de predare primire/contract de vanzare cumparare/etc) si declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii in cauza, ca aceasta este proprietara constructiei; 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page